25. Ανθολογία Αυγής, Μνησιβιάδης, 30.11.14

24. Ανθολογία Αυγής, Τριανταφυλλίδου, 29.11.14

23. Ανθολογία Αυγής, Καραγεωργίου, 28.11.14

22. Ανθολογία Αυγής, Καπάνταης, 26.11.14

21. Ανθολογία Αυγής, Γ. Νίκας, 25.11.14

20. Ανθολογία Αυγής, Κοσμόπουλος, 23.11.14

19. Ανθολογία Αυγής, Σερέφας, 22.11.14

18. Ανθολογία Αυγής, Αναστασίου, 21.11.14

17. Ανθολογία Αυγής, Σταγκουράκη, 20.11.14

16. Ανθολογία Αυγής, Υφαντής, 19.11.14

15. Ανθολογία Αυγής, Παπαδόπουλος, 18.11.14

14. Ανθολογία Αυγής, Μαρκίδης, 16.11.14

13. Ανθολογία Αυγής, Σολδάτος, 15.11.14

12. Ανθολογία Αυγής, Σοφιανός, 14.11.14

11. Ανθολογία Αυγής, Κεντρωτής, 13.11.14

10. Ανθολογία Αυγής, Φωκάς, 12.11.14

9. Ανθολογία Αυγής, Παπαλεξάνδρου, 11.11.14

8. Ανθολογία Αυγής, Βαγενάς, 9.11.14

7. Ανθολογία Αυγής, Κοροπούλης, 8.11.14

6. Ανθολογία Αυγής, Στιχάκιας, 7.11.14