25. Ανθολογία Αυγής, Μνησιβιάδης, 30.11.14

.

Ανέβηκε του θάνατου η αξία
σ’ ένα ημερονύχτιο ραγδαίως
βουβός ο ποιητής και πάντα νέος
μετρά τ’ απόθεμά του σ’ αμβροσία.
Πόση του μένει ακόμη αθανασία
στοχάζεται ενίοτε με δέος
καθώς στην αγορά σπεύδει ταχέως
ποντάροντας στην ίδια πελατεία.
Θα ’ρθούν κοντά του πάλι ν’ αγοράσουν
με νόμισμα παρήγορα ατόφιο
εκείνοι που φοβούνται να γεράσουν,
ν’ αφήσουν το κορμί τους κάπου ψόφιο
πληρώνοντας αδρά την αυταπάτη
πως είναι η ζωή τους ένα κάτι.

mnisiviadis.blogspot.com, 2009