.

Μηδία Περσία Παρθία Βακτριανή.
Από τότενες έλεγα: η Φυσική; μικροψυχία!
– στο φαρμακείο της ύλης ουρά κι αναμονή.
Αλεξάνδρεια Σελεύκεια κι Αντιόχεια
Λαγίδες είτε Σελευκίδες όλοι στου μηδέν τα βρόχια.

Ερυθρογράφος, 1988

.

Δύναμαι τ’ άστρα της θωριάς και τ’ άστρα του θανάτου.
Τρία υπομένω γιατρικά και τρία σακατηλίκια·
τρεις είν’ οι λάμψεις του φιδιού και τρεις οι περιστέρες :
μια το μυαλό μια η ζωή και μια ο έρμος κόσμος.
Τριάντα μέρες έσκαβα τη γη με το βελόνι,
βρήκα τ’ αθάνατο νερό τη δίψα να πυργώνει,
Κ’ είπα και χασμουρήθηκα πριχού να κλώσει ο ήλιος :
Ο χώρος είν’ αγκάλιασμα κι ο χρόνος λεφτοκάρυ
κι ο έρωτας γλυκό φιλί σε κρεμμυδένιο χείλι.
Σαρανταβέργινο κλουβί ο κόσμος που με ζώνει
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –  –  – .σχεδόν Τα Τείχη.

Αναμνηστική λήθη, 1982