.

Θέλω να στρίβω πέτουγιες σε καφτερή μολφέτα
Νάχω τζερτζέρια στο σκαφτί, μολούκες στην ταράτσα
Να μου μιλούν προσπέρηδες, τουμάχοι και βαλπόνες
Κι απάνω στην πρασάβουλα, να πέφτουν τα πετρέλια

Δεν μου μεινε στριλαμπισμός, δεν έχω ωραντέλες
Που ολημερίς δελφολογούν κουμπλάκια και στινάρες
Αποσαμός, κουρουπητός, αψέντης, βλακιαβέλος
Χουνάρω το δελβίκι μου και πρέγω ταις μοκάραις

Αχ, φταις εσύ, βλερούμπαλη, μιτσέτα, καρφανιόλα
Φταίγει και το διπλέτο σου, που μπίρει και νοδάρει
Μα φταίω κι εγώ που λάστισα σε ξοδερή χαλκίνα
Καθώς απροτελάβηκε ο κούκουρας τη διόμα. . .

petefris.blogspot.com, 7.1.2010 (2006)