.

Ο αμφίβραχυς βρέχε
………………………ται
Ο αμφίβραχυς δέρνε
………………………ται

Στην κόψη των δύο
………………………κυμάτων
………………………λικνίζε
………………………ται και κλυ
………………………δωνίζε
………………………ται

Ο αμφίβραχυς βρέχε
………………………ται
Ο αμφίβραχυς δέρνε
………………………ται

Ο αμφίβραχυς μπάζει
………………………νερά και
………………………βουλιάζει.

Ποιητική τεχνολογία, 1998