.

Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει
κι είναι νύχτα κι όλο βρέχει
τα σκοτάδια δεν αντέχει
χάδια θέλει και δεν έχει
τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει
ο Τροχαίος τώρα τρέχει.

Ποιητική τεχνολογία, 1998