.

Ταρά ταρά ταρά
ο ίαμβος περνά
ταρά ταρά ταρά
και πάει στο Πουθενά
ταρά ταρά ταρά
το Τίποτα απαντά∙
ταρά ταρά ταρά
το παίρνει αγκαλιά
ταρά ταρά ταρά
και κάνουν δυο παιδιά
ταρά ταρά ταρή
το ένα είναι το Μη
ταρά ταρά ταρέν
και τ’ άλλο είναι το Δεν
ταρά ταρά ταρέν
τα δυο μαζί Μηδέν.

Ποιητική τεχνολογία, 1998