.

Πώς θα μπορέσω να γράψω για τη νίκη·
τα λόγια μου βουλιάζουνε δισύλλαβα
πεθαίνει το ένρινο και το ουρανικό
μένει η δευτέρα παρουσία στην προθήκη.

Μεταποίηση υλικών, 1982