.

Ο Σείριος του κυρίου Χατζιδάκι
Ως έφηβος ήταν πολύ ωραίος
Μα τώρα που δεν είναι τόσο νέος
Θυμίζει φαγωμένο από σαράκι.

Τον ήχο που πρωτάκουσε παιδάκι
Τ αφεντικό του σ’ έναν χώρο τέως
Και μια αρμονία αναζητά με δέος
Παιγμένη σε μονή παρτίδα σκάκι.

Του χρόνου οι σκοτεινοί χωροφυλάκοι
Στο κλέος της ζωής δε νιώθουν χρέος
Κι ο βασιλιάς που εχάθη τελευταίος
Σκυλιά κι ανθρώπους έχει αφήσει ράκη.

Το Άλφα του Κυνός αργά θα σβήσει.
Το πιάνο πρέπει κάποιος να χορδίσει!

Οδός Πανός, τχ. 115, 2002