.

Οι Νέοι Ήχοι στο Παμπάλαιο Νερό συμπλήρωσαν αισίως 150 αναρτήσεις. Ο κατάλογος που ακολουθεί, αντίστροφος σε ό,τι αφορά τη σειρά με την οποία  παρουσιάστηκαν τα ποιήματα, παρέχει τη δυνατότητα για μια δεύτερη, εποπτικότερη ματιά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »