.

Δεν ήταν η μορφή μα η απουσία
το μεταφυσικό της άρωμα
στο φως, η ασώματη αφή·
δεν λέγεται Σαπφώ ή Σοφία
μα τ’ όνομά της ήταν ήδη εκεί.

Εις ύστερον έρωτα, 1985