.

Τρέχω βιάζομαι ασθμαίνω
ανεβαίνω κατεβαίνω
επιμένω υπομένω
με το ρήμα ειπωμένο

Σπεύδω ενεργώ ταχέως
και δεν σταματάω έως
δω το σώμα ιδρωμένο
με το ρήμα μαραμένο

Στο απόγευμα το φαύνο
βαίνω ολοταχώς ελαύνω
και ταχύνω και γοργώνω
και τον χρόνο τον οργώνω

τραγουδί τραγουδοχέρι, 2003