.

Διψασμένος
νερό πίνει
μόνον στην Ιπποκρήνη.

Και λούζεται γυμνός
στα ύδατα μόνον
της Στυγός.

Ληνός, 2008